Новости

Новости

Конференција „Состојби и предизвици во имплементација на Законот за здруженија и фондации“

Конференција на тема „Состојби и предизвици во имплементацијата на...

07.02.2011

Повеќе

07.02.2011

Новости

Обука за лидерство и тимска работа

Обука за лидерство и тимска работа Младите луѓе од Република Македонија...

19.11.2010

Повеќе

19.11.2010

Новости

Стратешко планирање

Стратешко планирање Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип...

19.11.2010

Повеќе

19.11.2010

Новости

Фондација за развој на Локалната заедница – Штип

Фондација за развој на Локалната заедница – Штип Фондација на заедницата...

19.11.2010

Повеќе

19.11.2010

Новости

Градење на капацитетите на новоизбраните членови на општинските совети – финансиски поддржан од ОБСЕ

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип во сорабoтка со...

09.11.2010

Повеќе

09.11.2010