Новости

Новости

Подобрување на условите за едукација на учениците од ДМЦУ„Сергеј Михајлов“-Штип

звуци од минатото, во сегашноста и иднината! Зачувувањето и негувањето на...

22.11.2023

Повеќе

22.11.2023

Новости

„Зајакнување на граѓанското општество: Градење на капацитети за промени“​​

„Зајакнување на граѓанското општество: градење капацитети за промени“...

05.09.2023

Повеќе

05.09.2023

Новости

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за реконструкција на специјализирана училница и тоалет во О.У „Тошо Арсов“-Штип

До: Сите заинтересирани Дата: 14.06.2023 Предмет: Барање за доставување на понуди...

14.06.2023

Повеќе

14.06.2023

Новости

Барање за доставување на понуди за дизајн и печатење на промотивни материјали

Дата:  26.05.2023 Почитувани, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип...

26.05.2023

Повеќе

26.05.2023