Новости

Новости

Едукативен настан за ученици

Во рамките на проектот 3Р (Рециклирај, Редуцирај, Реупотреби) во Штип беше...

26.04.2022

Повеќе

26.04.2022

Новости

Информативна сесија за промоција на правото за пристап до информации од јавен карактер

Во четврток, 14-ти април 2022 година во просториите на Млади Хаб, Штип, Проектот...

05.04.2022

Повеќе

05.04.2022

Новости

Настан за промоција на реупотребата на текстилниот отпад

На 23.03.2022 (среда), од 18.00 часот во Центар за млади (Центар за култура „Ацо...

21.03.2022

Повеќе

21.03.2022

НовостиПроекти

“3 R (3 Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај”

Проект: 3 R (3 Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај Поддршка: ФООМ Генералната...

02.03.2022

Повеќе

02.03.2022