Новости

Новости

Барање за доставување на понуди за дизајн и печатење на промотивни материјали

Дата:  26.05.2023 Почитувани, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип...

26.05.2023

Повеќе

26.05.2023

НовостиПроекти

СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан

Проект: СМАРТ Балкан – Граѓанско општество за поврзан Западен Балкан...

15.05.2023

Повеќе

15.05.2023

Новости

Штип и Кочани,трчаат, не чекорат кон промени за развој на заедницата!

На ден 30.04.2023 година, во центарот на Штип, се оддржа првата градска трка по...

10.05.2023

Повеќе

10.05.2023

НовостиПроекти

НАПРАВИ РАЗЛИКА

Сеопфатен, иновативен, одржлив локален раст и развој, преку успешен ДИЈАЛОГ...

03.03.2023

Повеќе

03.03.2023