Новости

Новости

Јавен повик за практикант

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип објавува јавен повик до...

08.03.2019

Повеќе

08.03.2019

НовостиПоддршка за ГО

Канцеларија за правна поддршка за граѓански организации

Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации обезбедува...

04.02.2019

Повеќе

04.02.2019

Новости

Повик за учесници на обуки за граѓанските организации од Источниот плански регион

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, во рамки на проектот...

20.11.2018

Повеќе

20.11.2018

Новости

Повик за избор на обучувачи

ФРЛЗ Штип  прибира понуди за испорака на услуги од обучувачи за...

20.11.2018

Повеќе

20.11.2018

Новости

Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

ФРЛЗ Штип прибира понуди од економските оператори – хотели за...

20.11.2018

Повеќе

20.11.2018