Новости

Новости

Мерење на отвореноста на единиците на локалната самоуправа во 2022

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество (Civic Engagement Project),...

15.02.2022

Повеќе

15.02.2022

Новости

Источниот плански регион со отвореност од 29% во споредба со Скопскиот со 21%

ФРЛЗ беше една од осумте организации кои заедно со Метаморфозис учестуваа...

23.09.2021

Повеќе

23.09.2021

Новости

Започнува бран на мерења на отвореноста на општините

Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество (Civic Engagement Project),...

25.05.2020

Повеќе

25.05.2020

Новости

Граѓанското учество има и ваков облик

Граѓанското учество има и ваков облик! Преку иницијативи и предлози за...

12.02.2020

Повеќе

12.02.2020

Новости

Повик за учесници на обуки на граѓанските организации од Источниот плански регион

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, во рамки на проектот...

07.02.2020

Повеќе

07.02.2020