Новости

Новости

Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

ФРЛЗ Штип прибира понуди од економските оператори – хотели за...

20.11.2018

Повеќе

20.11.2018

Новости

Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип со партнерите Македонско...

02.11.2018

Повеќе

02.11.2018

Новости

Повик за избор на обучувачи

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип Ве поканува да доставите...

02.11.2018

Повеќе

02.11.2018

НовостиФинансиска поддршка

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Правна...

15.10.2018

Повеќе

15.10.2018

Новости

Листа на одобрени проекти „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

На  јавниот повик за доделување на финансиска поддршка на граѓански...

12.10.2018

Повеќе

12.10.2018