Персонал

Невенка Лонгурова Гирова – извршен директор


Борис Шарковски – програмски директор


Зоран Иванов – програмски координатор


Мариана Ангелова – програмски асистент


Кристијан Панев – програмски асистент


 

Comments are closed.