Отчетност и транспарентност

Наративен извештај 2023

Завршна сметка 2023

Наративен извештај 2022

Завршна сметка 2022

Наративен извештај 2021

Завршна сметка 2021

Наративен извештај 2020

Завршна сметка 2020

Наративен извештај 2019

Завршна сметка 2019

Наративен извештај 2018

Завршна сметка 2018

Наративен извештај 2017

Завршна сметка 2017

Ревизорски извештај 2017

Наративен извештај 2016

Ревизорски извештај 2016

Завршна сметка 2016

Наративен извештај 2015

Завршна сметка 2015

Comments are closed.