Публикации

Публикации

Документ за јавна политика – Употреба на механизмите за консултација на граѓаните на локално ниво

Документ за јавна политика – Употреба на механизмите за консултација на...

10.07.2017

Повеќе

Публикации

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските буџети

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од...

07.04.2016

Повеќе