Публикации

Публикации

Како се трошат парите на граѓанските организации? – Документ за јавна политика

Општина Штип секоја година планира средства наменети за активности на НВО,...

11.08.2020

Повеќе

Публикации

КАКО СЕ ТРОШАТ ПАРИТЕ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Анализа на практиките при трошење на парите за граѓанските организации од...

10.08.2020

Повеќе

Публикации

Документ за јавна политика – Употреба на механизмите за консултација на граѓаните на локално ниво

Документ за јавна политика – Употреба на механизмите за консултација на...

10.07.2017

Повеќе