Публикации

Публикации

Културно-историски водич низ регионот Дешат

Културно-историски низ регионот Дешат /Македонски/Албански/Англиски...

07.04.2014

Повеќе

Публикации

Стратегија за развој на рурален и планински туризам во регионот на планината Дешат

Стратегија за развој на рурален и планински туризам во регионот на...

07.02.2014

Повеќе

Публикации

Мапирање на природните ресурси и културното наследство во Дебарскиот регион

Мапирање на природните ресурси и културното наследство во Дебарскиот...

07.12.2013

Повеќе

Публикации

Заклучоци и препораки од дебатите за Законот за здруженија и фондации

Заклучоци и препораки од дебатите за Законот за здруженија и фондации...

07.04.2011

Повеќе