Краток документ за јавна политика:

10.06.2024

Овој документ за јавни политики е изработен врз основа на анализа на податоци од истражување за механизмите за граѓанско учество, спроведено во 2023 и 2024г., од страна на Консалтингот за стратешки развој (КСР), Скопје за Фондацијата за развој на локалната заедница (ФРЛЗ), Штип, во рамките на проектот „Организациска поддршка за зајакнување на локалната демократија“.

Документ за јавна политика на македонски јазик;

Документ за јавна политика на англиски јазик;

Документ за јавна политика на албански јазик.

Last modified: 10.06.2024