Проекти

Проекти

„ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА“

Проект: Зајакнување на локалната демократија Подршка: ФООМ Успешна...

11.01.2023

Повеќе

Проекти

„LocalActiveMedia“

Проект: „LocalActiveMedia“ Поддршка: National Endowment for Democracy (NED) Општа цел: Да се зајакнат...

10.08.2022

Повеќе

Проекти

Заедници инклузивни за млади (Youth-Inclusive Local Communities-YILC)

Проект: Заедници инклузивни за млади (Youth-Inclusive Local Communities-YILC) Поддршка: EuropeAid...

21.07.2022

Повеќе

Проекти

4 Р (РЕДУЦИРАЈ, РЕЦИКЛИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ И ПРЕНАМЕНИ)

Проект: 4 Р-Редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени, социјална...

04.07.2022

Повеќе

Проекти

ЕРАЗМУС + „Примена на ЕКВЕТ“

Приоритетите на проектот „Примена на ЕКВЕТ“ (ECVET– European Credit System for vocational...

04.07.2022

Повеќе