Проекти

Проекти

Заедници инклузивни за млади (Youth-Inclusive Local Communities-YILC)

Проект: Заедници инклузивни за млади (Youth-Inclusive Local Communities-YILC) Поддршка: EuropeAid...

21.07.2022

Повеќе

Проекти

4 Р (РЕДУЦИРАЈ, РЕЦИКЛИРАЈ, РЕУПОТРЕБИ И ПРЕНАМЕНИ)

Проект: 4 Р-Редуцирај, рециклирај, реупотреби и пренамени, социјална...

04.07.2022

Повеќе

Проекти

ЕРАЗМУС + „Примена на ЕКВЕТ“

Приоритетите на проектот „Примена на ЕКВЕТ“ (ECVET– European Credit System for vocational...

04.07.2022

Повеќе

НовостиПроекти

“3 R (3 Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај”

Проект: 3 R (3 Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај Поддршка: ФООМ Генералната...

02.03.2022

Повеќе

Проекти

“Поддршка и зајакнување на кампањата #Заедно за општина Штип“

Проектот “Поддршка и зајакнување на кампањата #Заедно за општина Штип“ има...

23.01.2022

Повеќе