Публикации

Публикации

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските буџети

Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од...

07.04.2016

Повеќе

Публикации

Културно-историски водич низ регионот Дешат

Културно-историски низ регионот Дешат /Македонски/Албански/Англиски...

07.04.2014

Повеќе

Публикации

Стратегија за развој на рурален и планински туризам во регионот на планината Дешат

Стратегија за развој на рурален и планински туризам во регионот на...

07.02.2014

Повеќе