Мониторинг на децентрализацијата и на јавните набавки

08.02.2012

Повик за обука на претставници на граѓанскиот сектор за мониторинг на спроведувањето на децентрализацијата и мониторинг на јавните набавки на локално ниво

 Konkurs_za_lokalni_obuki.pdf

Last modified: 06.04.2017