Новости

Отворање на „Младински центар“-Кочани

Место за можности, иницијативи, промени и активизам на младите! Мината...

23.01.2024

Повеќе

Новости

Подобрување на условите за едукација на учениците од ДМЦУ„Сергеј Михајлов“-Штип

звуци од минатото, во сегашноста и иднината! Зачувувањето и негувањето на...

22.11.2023

Повеќе

Новости

„Зајакнување на граѓанското општество: Градење на капацитети за промени“​​

„Зајакнување на граѓанското општество: градење капацитети за промени“...

05.09.2023

Повеќе