Публикации

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип Анализата е...

27.04.2022

Повеќе

Новости

Едукативен настан за ученици

Во рамките на проектот 3Р (Рециклирај, Редуцирај, Реупотреби) во Штип беше...

26.04.2022

Повеќе

Новости

Информативна сесија за промоција на правото за пристап до информации од јавен карактер

Во четврток, 14-ти април 2022 година во просториите на Млади Хаб, Штип, Проектот...

05.04.2022

Повеќе

Новости

Настан за промоција на реупотребата на текстилниот отпад

На 23.03.2022 (среда), од 18.00 часот во Центар за млади (Центар за култура „Ацо...

21.03.2022

Повеќе