Новости

НовостиФинансиска поддршка

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Правна...

15.10.2018

Повеќе

15.10.2018

Новости

Листа на одобрени проекти „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

На  јавниот повик за доделување на финансиска поддршка на граѓански...

12.10.2018

Повеќе

12.10.2018

Новости

Јавен повик за обезбедување на менторска поддршка на граѓански организации

Македонското здружение на млади правници во соработка со Данскиот совет за...

01.08.2018

Повеќе

01.08.2018

Новости

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања – Јавен повик за финансиска подршка на...

20.07.2018

Повеќе

20.07.2018

НовостиФинансиска поддршка

Јавен повик за финансиска поддршка на граѓански организации

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, Институтот за развој на...

18.06.2018

Повеќе

18.06.2018