Новости

Новости

Младински отворени денови

Младински отворен ден во Штип Националниот младински совет на Македонија...

24.03.2015

Повеќе

24.03.2015

Новости

Дебата за инфраструктурните инвестиции на општина Штип

Дебата „Инфраструктурните инвестиции на општина Штип“ ФРЛЗ Штип...

11.03.2015

Повеќе

11.03.2015

Новости

Презентација на наоди од мониторинг на буџетската транспарентност

Презентација на наодите од Квартален мониторинг на буџетската...

20.02.2015

Повеќе

20.02.2015