Повик за учесници на ТоТ

10.03.2016

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на учесници на обука за обучувачи

Во рамките на проектот „Обучи се, добиј поддршка, вработи се!“ се организира обука за обучувачи која има за цел да се оформат специјализирани тимови на обучувачи кои ќе спроведуваат обуки и индивидуални консултации за заинтересирани невработени граѓани за комплетирање на задачите согласно политиките и процедурите на компанијата каде бараат вработување и воопшто за зајакнување на потенцијалот за вработување на жените од немнозинските етнички заедници.

Целта на проектот е да се интегрираат жените од етничките малцинства на пазарот на трудот.

Превземете го  повикот тука.

Last modified: 07.04.2017