Повик за експерти

24.02.2016

Повик за експерти

ФРЛЗ во рамки на проектот „Get trained, get support, get a job!” поддржан од IPA-Human Resourse Development 04 06 01 преку Министерство за финансии објавува повик за експерти за изработка на студија.

Подетални информации како и комплетната документација може да ја превземете подолу.

 invitation letter_study

 Tender_dossier_study.rar

Last modified: 07.04.2017