Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

02.11.2018

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип со партнерите Македонско здружение на млади правници Данскот совет за бегалци и Коалицијата сите за правично судење, го спроведуваат проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации” прибира понуди за економски оператори/хотели, за спроведување на обуки за граѓански организации.

Понудите се поставуваат до 12.11.2018 (понеделник) година.

Деталните информации се содржат во барањето за понуди..

Заинтересираните субјекти поднесуваат понуда со пополнување на следниве документи.

Last modified: 02.11.2018