Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

20.11.2018

ФРЛЗ Штип прибира понуди од економските оператори – хотели за реализација на обуки во рамки на проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“ финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Обуките се предвидени да се остварат во периодот декември 2018-март 2019 година. Понудите да се достават најдоцна до 30.11.2018 година (петок) до 16:00 часот.

Деталните информации се содржат во барањето за понуди.

Заинтересираните субјекти да дадат понуда со пополнување на следниве документи.

Last modified: 20.11.2018