Отворена дискусија „Отчетност кон заедницата“

12.10.2016

Јавна дискусија „Отчетност кон заедницата“

Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ) во соработка со Фондацијата за развој на локалната заедница Штип преку Проектот на УСАИД за граѓанско општество организира отворен настан – јавна дискусија на тема „Отчетност кон заедницата“.

Настанот кој ќе се одржи на 13 октомври (четврток) од 12:00 часот во Хотел Оаза во Штип.

Целта на овој настан е да се согледаат трендовите во практикување на транспарентноста од локалните власти и да се поттикнат граѓаните и граѓански здруженија на активен пристап во зголемување на отчетноста.

На настанот ќе бидат презентирано делувањето на граѓанскиот сектор во поттикнување на транспарентноста и отчетноста кај општините, ќе бидат споделени податоци од истражувања и препораки за подобрување на состојбата. Предизвиците во развивањето на овој сегмент од децентрализацијата ќе го надополнат присутните претставници од општини опфатени со проектни активности.

Во прилог се  поканата и дневниот ред на настанот.

 

Last modified: 06.04.2017