Обука за нови медиуми и интернет активизам

16.12.2013

Реализирана обуката за нови медиуми и интернет активизам

Во соработка со Американското катче во Штип, ФРЛЗ Штип и МОФ на 14.12.2013 ја организираа обуката за нови медиуми и интернет активизам.

Обуката ја посетија 15 млади учесници кои ги зголемија познавањата за младинскиот активизам и за предизвиците и можностите кои ги нудат новите медиуми.

 

 

Last modified: 06.04.2017