Младински инфо клуб

26.11.2015

Инфо клубот продолжува со работа

Младинскиот инфо клуб е проект на УНДП и постои на 4 универзитети во Македонија меѓу кои и на универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Инфо клубот во Штип се реализира веќе две години, а од оваа година е со поддршка од МКЦ Битола и ФРЛЗ Штип.

info_club_logo

info_club_1

Инфо Клубот е лоциран на Кампус 2 на универзитетот „Гоце Делчев“.Инфо Клубот претставува врска помеѓу младите до 29 години и Агенцијата за вработување како и со локалниот бизнис сектор за секоја информација за активните мерки за вработување, самовработување, пракси и обуки на најбрз и најефикасен начин да дојде до младите.

Лице за контакт Ана Aнгелова (ana.angelova@ymail.com) и Мартина Георѓиева (martina_georgieva@hotmail.com)

info_club_2

Last modified: 06.04.2017