Граѓанското учество има и ваков облик

12.02.2020

Граѓанското учество има и ваков облик!
Преку иницијативи и предлози за подобрување на животот во општината во којашто живеат и работат, советодавното тело на општина Зрновци ја ангажира заедницата и општината заеднички да ги решаваат проблемите на нивните сограѓани.

Во рамки на проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество се формирани советодавни тела во осум (8) општини од Источниот плански регион во Македонија. Советодавните тела се составени од граѓани со експертиза, знаење и желба за унапредување на општината во којашто живеат и работат.

Last modified: 11.05.2020