Фондација на заедницата – Штип, 2008 година

13.10.2010

Во 2008 година од имплементирањето на активности за прибирање на средства од локални донатори, Фондацијата на заедницата – Штип собра вкупно 196 755,00 мкд од претставници на бизнис секторот, јавни институции, медиуми и индивидуалци.

Од продажба на новогодишни честитки се собраа:

 1. Граѓани – 7 690,00 мкд со продадени 153 новогодишни честитки;
 2. Граѓански организации – 2 000,00 мкд (Центар за развој на заедницата – Кичево; Центар за институционален развој – Скопје);
 3. Бизнис сектор – 2 000,00 мкд (Ивал Трејд);
 4. Јавни институции – 500,00 мкд (Локална самоуправа – Штип);
 5. Медиуми – 2 000,00 мкд (ТВ Ирис)

Вкупно: 14 190,00 мкд.

283 продадени новогодишни честитки.

Донатори без набавка на честитки:

Бизнис сектор:

 1. Фруктана – 10 000,00 мкд
 2. Мотив Плус – 7 000,00 мкд
 3. ВАБО – 5 000,00 мкд
 4. Кабловска ТВ Роби – 2 000,00 мкд
 5. Хотел Оаза – 400,00 мкд

Вкупно – 24 400,00 мкд

Јавни институции:

 1. Државен Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип – 30 000,00 ден

Вкупно – 30 000,00 мкд

Индивидуалци:

 1. Лазар Соколовски – 6 000,00 мкд

Вкупно – 6 000,00 мкд

Вкупно собрани средства од локални донатори: 74 590,00 мкд

Центарот за институционален развој – ЦИРа – Скопје, одлучи да донира 122 765,00 мкд во Фондот за деца и млади, Фондација на заедницата – Штип.

Од прибраните средства во 2008 година се набавија 40 душеци (20 големи, 15 средни и 5 мали) и 20 шкафови за опремување на Детското одделение, Општа болница – Штип.

Душеците се набавија од фирмата „Катрин Комерц“ Штип по цена од:

Опрема Димензии(цм) Количина Единечна цена(мкд)
Душеци 190×80 20 2 796,50
Душеци 135×65 15 1 599,50
Душеци 70×40 5 1 198,00
Вкупно: 85 905,00

Металните шкафови (со една преграда) се набавија од фирмата „Бит Техна“ Штип по цена од:

Опрема Количина Единечна цена(мкд) Вкупно(мкд)
Метални
шкафови
20 3 870,40 77 408,00
Вкупно: 77 408,00

Вкупно потрошени средства од Фондот за деца и млади за набавка на опрема и техничка поддршка: 164 000,00 мкд.

Останати средства од Фондација на заедница – Штип – 33 355,00 мкд
Фондацијата продолжува со своите активности за прибирање на средства во отворените фондови.

Last modified: 06.04.2017