Фокус групи со граѓански организации

30.11.2015

Институтот за општествени и хуманистички науки спроведува фокус групи во штипскиот регион

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје го спроведува проектот Граѓанските организации во промоција и застапување на правото на слобода на изразување и застапување, поддржан од програмата на CIVICA Moblilitas. Целта на проектот е  зајакнување на знаењата и капацитетите на граѓанските организации за промовирање, заштита и застапување на слободата на здружување и изразување.

Во рамки на проектот  Институтот спроведува истражување во кое се организираат фокус групи со претставници на невладини организации. Ве покануваме да придонесете за спроведување на истражувањето со Ваше присуство на фокус групата која ќе се одржи на 02.12.2015 (среда)  во Штип во просториите на ФРЛЗ (градинка Сончогледи) со почеток од 11:30 часот.

Last modified: 06.04.2017