Анкета за практиките за консултации со граѓаните

03.05.2016

Анкета за постоечките практики за консултации со граѓаните

ФРЛЗ Штип во рамки на проектот „Зајакнување на партиципативната демократија“  финансиран од Европската Унија спроведува анализа на постоечките практики за користење на механизмите за консултација со граѓаните во развивање јавни политки на локално ниво и нивната ефективност.

Анкетата можете да ја најдете на следниов линк: http://goo.gl/forms/27ZBXj5HbX

Ви благодариме за вашиот придонес кон истражувањето!

Last modified: 07.04.2017