Анкета за претприемничките активности и тенденции кај младите во штипскиот регион

05.08.2014

АНКЕТА

ФРЛЗ спроведува анкета како дел од активностите на Академијата за млади истражувачи 2014 организирана од Фондацијата Фридрих Еберт Скопје.

Анкетата има за цел да ги истражи претприемачките тенденции и ставови кај младите (18-35) од Штип. Резултатите од анкетата ќе бидат анализирани и објавени во текот на октомври. Ги молиме сите млади од регионот кои се дел од наведената возрасна категорија да земат учество во онлајн анкетата.

Анкетата може да ја пополнат преку линкот:

https://docs.google.com/forms/d/1ztU2JWk7mar7G8r7rKCd6ptvJe82mL8UlNEUkSr3aD0/viewform?usp=send_form

Last modified: 06.04.2017