Публикации

Публикации

Мапирање на природните ресурси и културното наследство во Дебарскиот регион

Мапирање на природните ресурси и културното наследство во Дебарскиот...

07.12.2013

Повеќе

Публикации

Заклучоци и препораки од дебатите за Законот за здруженија и фондации

Заклучоци и препораки од дебатите за Законот за здруженија и фондации...

07.04.2011

Повеќе

Публикации

Водич низ законот за здруженија и фондации

Водич низ законот за здруженија и фондации...

07.04.2011

Повеќе

Публикации

Стоп за дискриминацијата

Стоп за дискриминацијата...

07.04.2010

Повеќе