Новости

Новости

Подготовена методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Радовиш

Општина Радовиш е уште една од 16-те општини кои се дел од процесот на...

28.02.2018

Повеќе

28.02.2018

Новости

Младински консултации за Структурен дијалог

На 20.02.2018 година, Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, како...

21.02.2018

Повеќе

21.02.2018

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Штип

Општина Штип е една од 16-те општини кои се дел од процесот на подготовка на...

19.02.2018

Повеќе

19.02.2018

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Карбинци

Во насока на подобрување на транспарентноста и отчетноста во трошењето...

17.02.2018

Повеќе

17.02.2018