Новости

Новости

Истражување за организирањето на јавните набавки во Општина Штип

„Стоп на судирот на интереси во јавните набавки во ЕЛС Штип“ Во периодот...

20.11.2014

Повеќе

20.11.2014

Новости

Саем на традиционални производи

Прв саем на традиционални производи во Дебар Како дел од активноститите на...

29.10.2014

Повеќе

29.10.2014

Новости

Анкета за претприемничките активности и тенденции кај младите во штипскиот регион

АНКЕТА ФРЛЗ спроведува анкета како дел од активностите на Академијата за...

05.08.2014

Повеќе

05.08.2014

Новости

Кратка анализа (policy brief)

КАДЕ СЕ ПАРИТЕ ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА? Во периодот јануари – март 2014 година,...

02.07.2014

Повеќе

02.07.2014

Новости

Дебатен турнир „Пастрмагедон“

Дебатен турнир „Пастрмагердон“ во Штип...

21.01.2014

Повеќе

21.01.2014