Новости

Новости

„Насликај разлика“

Јавна трибина и изложба на фотографии за младински активизам На 26-ти...

30.12.2013

Повеќе

30.12.2013

Новости

Насликај разлика

Јавна трибина и изложба на фотографии Фондацијата за развој на локалната...

25.12.2013

Повеќе

25.12.2013

Новости

ЕУ Проекти

     ЕУ ПРОЕКТИ Зајанување на партиципативната демократија Проектот е...

19.12.2013

Повеќе

19.12.2013

Новости

Обука за нови медиуми и интернет активизам

Реализирана обуката за нови медиуми и интернет активизам Во соработка со...

16.12.2013

Повеќе

16.12.2013

Новости

Обука за нови медиуми и интернет активизам

Повик за учесници во обука за нови медиуми и интернет активизам Младински...

11.12.2013

Повеќе

11.12.2013