Новости

Новости

Конференција „Состојби и предизвици во имплементација на Законот за здруженија и фондации“

Конференција „Состојби и предизвици во имплементацијата на Законот за...

12.12.2011

Повеќе

12.12.2011

Новости

Трибина: „Кој ја одржува етиката во универзитетската заедница“

Јавна трибина: “Кој ја одржува етиката во универзитетската заедница?“...

16.11.2011

Повеќе

16.11.2011

Новости

Македонија и европските вредности

Серија на дебати: Македонија и европските вредности Четвртата и последна...

19.10.2011

Повеќе

19.10.2011

Новости

Обуки за работни вештини

Обуки за работни вештини   Младински образовен форум распишува конкурс...

03.10.2011

Повеќе

03.10.2011

Новости

Македонија и европските вредности

Серија на дебати: Македонија и европските вредности Фондацијата за развој...

23.09.2011

Повеќе

23.09.2011