Новости

Новости

Македонија и европските вредности

Серија на дебати: Македонија и европските вредности Фондацијата за развој...

23.09.2011

Повеќе

23.09.2011

Новости

Регрутација на членови во Младинска независност

  Во тек е регрутацијата за нови членови во клубовите оформени преку...

20.09.2011

Повеќе

20.09.2011

Новости

Конкурс за координатор

Конкурс за координатор на ЛМИ Младински образовен форум распишува конкурс...

13.09.2011

Повеќе

13.09.2011

Новости

Малолетниците и нивните права во воспитно-образовните институции

Работна средба за идентификација на причините и потребите за...

06.09.2011

Повеќе

06.09.2011

Новости

Документи за регистрација на ново здружение

Потребни документи за регистрација на ново здружение: Акт за основање...

22.03.2011

Повеќе

22.03.2011