Архива

АрхиваНовости

Граѓански буџетски форум во Општина Струмица

Целите на форумот се зголемување на учеството на граѓаните во процесот на...

Категорија: Новости

18.11.2016

Повеќе

Архива

Буџетски форум во Општина Центар

Буџетски форум во Општина Центар – граѓанска партиципација во ефикасно...

Категорија:

18.11.2016

Повеќе