Пријава за граѓански организации за вклучување во програмата за обуки

19.12.2017

 

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово и Центар за одржлив развој АЛКА – Скопје, го спроведува проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ финансиран од Европската Унија.

Во рамките на проектот ќе се овозможи вклучување на заинтересирани локални ГО, во програмата за обуки, наменети за јакнење на нивните капацитети. Програмата ќе се одвива во период Декември 2017 и почеток на 2018 година.

Доколку имате можност пополнете ја оваа пријава.

Last modified: 19.12.2017