Повик за експерти за подготовка на анализа

21.04.2017

ФРЛЗ во рамки на проектот на ЕУ проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени” (ref: IPA/2015/381 941) објавува повик за експерт за подготовка на анализа на институционалите капацитети на локалните граѓански организации.

Подетални информации како и комплетната документација може да ја превземете подолу.

Барање за понуди експерт за подготовка на анализа

Тендерска документација, експет за подтовка на анализа

Last modified: 15.05.2017