Повик за граѓански организации за учество во менторирање

15.09.2017

Во рамките на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ финансиран од Европската Унија 16 организации ќе бидат вклучени во серија на обуки и менторство за јакнење на нивните капацитети. Организациите кои нема да бидат одбрани за менторирање ќе имаат можност да се вклучат во програмата за обуки.

Интересот за учеството во менторирањето може да го изразете со пополнување на пријавата и испраќање на cdi.dimce@gmail.com.

 

Last modified: 15.09.2017