Документ за јавна политика од мониторинг на трошењето на јавните средства од буџетот на Општина Штип

02.04.2021

Документ за јавна политика од мониторинг на јавните средства од буџетот на Општина Штип за периодот 01.01.2020-30.09.2020

Документот дава преглед на трошењата на општината на разбирлив јазик за граѓаните и презентира како се спроведени јавните набавки во наведениот период.

Изготвен е во рамки на проектот Граѓански објектив 2.0, спроведуван од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Фондација Отворено општество Македонија.

Last modified: 05.08.2021