Projects

ArchiveEventsProjects

Граѓански буџетски форум во Општина Струмица

Целите на форумот се зголемување на учеството на граѓаните во процесот на...

18.11.2016

Read More