•  Заедно и тимски

    За подобро општество

    Фондација за развој на локалната заедница – Штип

    Повеќе

Проекти

ArchiveEventsProjects

Граѓански буџетски форум во Општина Струмица

Целите на форумот се зголемување на учеството на граѓаните во процесот на...

18.11.2016

Read More

Настани

Донатори