Новости

Новости

Подготвена методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Босилово

Општина Босилово со цел подобрување на транспарентноста и отчетноста при...

05.03.2018

Повеќе

05.03.2018

Новости

Повик за учество на обуки

      Здружението Форум – Центар за стратешки истражувања и...

01.03.2018

Повеќе

01.03.2018

Новости

Подготовена методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Радовиш

Општина Радовиш е уште една од 16-те општини кои се дел од процесот на...

28.02.2018

Повеќе

28.02.2018

Новости

Младински консултации за Структурен дијалог

На 20.02.2018 година, Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, како...

21.02.2018

Повеќе

21.02.2018

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Штип

Општина Штип е една од 16-те општини кои се дел од процесот на подготовка на...

19.02.2018

Повеќе

19.02.2018