Новости

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Штип

Општина Штип е една од 16-те општини кои се дел од процесот на подготовка на...

19.02.2018

Повеќе

19.02.2018

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Карбинци

Во насока на подобрување на транспарентноста и отчетноста во трошењето...

17.02.2018

Повеќе

17.02.2018

Новости

Пријава за граѓански организации за вклучување во програмата за обуки

  Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со...

19.12.2017

Повеќе

19.12.2017

Новости

Повик за граѓански организации за учество во менторирање

Во рамките на проектот „Силни граѓански организации за позитивни...

15.09.2017

Повеќе

15.09.2017

Новости

Завршна конференција – Зајакнување на партиципативната демократија

На 13.07.2017 година во х.Елит Плаза во Скопје се одржа Завршната конференција од...

14.07.2017

Повеќе

14.07.2017