Новости

Новости

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања – Јавен повик за финансиска подршка на...

20.07.2018

Повеќе

20.07.2018

НовостиФинансиска поддршка

Јавен повик за финансиска поддршка на граѓански организации

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, Институтот за развој на...

18.06.2018

Повеќе

18.06.2018

Новости

Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

ФРЛЗ Штип прибира понуди од економските оператори – хотели за...

22.05.2018

Повеќе

22.05.2018

Новости

Повик за избор на обучувачи

ФРЛЗ Штип  прибира понуди за испорака на услуги од двајца обучувачи за...

22.05.2018

Повеќе

22.05.2018

Новости

Подготвена методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Крушево

Општина Крушево е уште една општина која активно учествуваше во...

09.03.2018

Повеќе

09.03.2018