Новости

Новости

Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

ФРЛЗ Штип прибира понуди од економските оператори – хотели за...

22.05.2018

Повеќе

22.05.2018

Новости

Повик за избор на обучувачи

ФРЛЗ Штип  прибира понуди за испорака на услуги од двајца обучувачи за...

22.05.2018

Повеќе

22.05.2018

Новости

Подготвена методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Крушево

Општина Крушево е уште една општина која активно учествуваше во...

09.03.2018

Повеќе

09.03.2018

Новости

Подготвена методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Босилово

Општина Босилово со цел подобрување на транспарентноста и отчетноста при...

05.03.2018

Повеќе

05.03.2018

Новости

Повик за учество на обуки

      Здружението Форум – Центар за стратешки истражувања и...

01.03.2018

Повеќе

01.03.2018