Новости

Новости

Регионална фокус група ЦИВИКУС-ИГО

Регионална фокус група на Цивикус – Индексот на граѓанското општество...

14.02.2011

Повеќе

14.02.2011

Новости

Конференција „Состојби и предизвици во имплементација на Законот за здруженија и фондации“

Конференција на тема „Состојби и предизвици во имплементацијата на...

07.02.2011

Повеќе

07.02.2011

Новости

Проба

Предмет: Покана за учество на Дебата за Законот за здруженија и фондации...

04.02.2011

Повеќе

04.02.2011

Новости

Обука за лидерство и тимска работа

Обука за лидерство и тимска работа Младите луѓе од Република Македонија...

19.11.2010

Повеќе

19.11.2010

Новости

Стратешко планирање

Стратешко планирање Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип...

19.11.2010

Повеќе

19.11.2010