Новости

Новости

Малолетниците и нивните права во воспитно-образовните институции

Работна средба за идентификација на причините и потребите за...

06.09.2011

Повеќе

06.09.2011

Новости

Документи за регистрација на ново здружение

Потребни документи за регистрација на ново здружение: Акт за основање...

22.03.2011

Повеќе

22.03.2011

Новости

Регионална фокус група ЦИВИКУС-ИГО

Регионална фокус група на Цивикус – Индексот на граѓанското општество...

14.02.2011

Повеќе

14.02.2011

Новости

Конференција „Состојби и предизвици во имплементација на Законот за здруженија и фондации“

Конференција на тема „Состојби и предизвици во имплементацијата на...

07.02.2011

Повеќе

07.02.2011

Новости

Проба

Предмет: Покана за учество на Дебата за Законот за здруженија и фондации...

04.02.2011

Повеќе

04.02.2011