Новости

Новости

Македонија и европските вредности

Серија на дебати: Македонија и европските вредности Четвртата и последна...

19.10.2011

Повеќе

19.10.2011

Новости

Обуки за работни вештини

Обуки за работни вештини   Младински образовен форум распишува конкурс...

03.10.2011

Повеќе

03.10.2011

Новости

Македонија и европските вредности

Серија на дебати: Македонија и европските вредности Фондацијата за развој...

23.09.2011

Повеќе

23.09.2011

Новости

Регрутација на членови во Младинска независност

  Во тек е регрутацијата за нови членови во клубовите оформени преку...

20.09.2011

Повеќе

20.09.2011

Новости

Конкурс за координатор

Конкурс за координатор на ЛМИ Младински образовен форум распишува конкурс...

13.09.2011

Повеќе

13.09.2011