Новости

Новости

Младински консултации за Структурен дијалог

На 20.02.2018 година, Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, како...

21.02.2018

Повеќе

21.02.2018

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Штип

Општина Штип е една од 16-те општини кои се дел од процесот на подготовка на...

19.02.2018

Повеќе

19.02.2018

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Карбинци

Во насока на подобрување на транспарентноста и отчетноста во трошењето...

17.02.2018

Повеќе

17.02.2018

Новости

Јавен повик за преведувач

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во рамки на проектот...

29.01.2018

Повеќе

29.01.2018

Новости

Пријава за граѓански организации за вклучување во програмата за обуки

  Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со...

19.12.2017

Повеќе

19.12.2017