Новости

Новости

Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип со партнерите Македонско...

02.11.2018

Повеќе

02.11.2018

Новости

Повик за избор на обучувачи

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип Ве поканува да доставите...

02.11.2018

Повеќе

02.11.2018

НовостиФинансиска поддршка

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Правна...

15.10.2018

Повеќе

15.10.2018

Новости

Листа на одобрени проекти „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

На  јавниот повик за доделување на финансиска поддршка на граѓански...

12.10.2018

Повеќе

12.10.2018

Новости

Јавен повик за обезбедување на менторска поддршка на граѓански организации

Македонското здружение на млади правници во соработка со Данскиот совет за...

01.08.2018

Повеќе

01.08.2018