Архива

Архива

Од нас за нас

Финансиски поддржан од ЗГ „Конект“ – Скопје Целта на проектот „Од нас...

Категорија:

23.01.2017

Повеќе

Архива

Акција за Европа

Проект на јавни/настани на отворено во тринаесет општини и градот Скопје:...

Категорија:

23.01.2017

Повеќе

Архива

Граѓани за Европска Македонија

Иницијативата има за цел зајакнување на капацитетите на грѓанското...

Категорија:

23.01.2017

Повеќе

Архива

Форуми во заедницитe

Швајцарската Агенција за развој и соработка (SDC), Фондацијата Институт...

Категорија:

23.01.2017

Повеќе

Архива

Младите за отворено општество – Локални младински иницијативи

Финансиски поддржан од Младински Образован Форум – Скопје Основна цел на...

Категорија:

23.01.2017

Повеќе