Јавен повик за преведувач

29.01.2018

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ (Реф. бр. IPA/2015/381 941) финансиран од Европската Унија, објавува повик за превод на проектните документи од македонски на албански јазик.

Подетални информации како и комплетната документација може да ја превземете подолу.

Комплетна документација за превод „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

Last modified: 10.04.2018