• Заедно и тимски

    За подобро општество

    Фондација за развој на локалната заедница – Штип

    Повеќе

Проекти

Проекти

Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

Учеството на граѓаните во донесувањето на одлуки и вклученоста на...

15.01.2017

Повеќе

Проекти

Обучи се, добиј поддршка, вработи се!

„Обучи се, добиј поддршка, вработи се!“ е проект кој се стреми да направи...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Зајакнување на партиципативната демократија

„Зајакнување на партиципативната демократија“ е проект кој прави...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Институционална поддршка од Civica Mobilitas

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип има институционална...

07.04.2015

Повеќе

Проекти

Младинска банка

Младинска банка е концепт преку кој млади луѓе се вклучуваат во собирање на...

11.04.2014

Повеќе

Проекти

Регионална канцеларија на Национален младински совет на Македонија за Источен регион

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип од 2014 година е...

10.04.2014

Повеќе

Настани

Новости

[Покана] Завршна конференција на проектот „Зајакнување на партиципативната демократија“

Проектот навлегува во финална фаза. Затоа организираме и Ве покануваме на...

07.07.2017

Повеќе

Новости

Анкета за внатрешните капацитети на граѓанските организации

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип во партнерство со...

20.06.2017

Повеќе

Новости

Повик за интерес на ГО за менторирање на избрани локални ГО

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип заедно со Центарот за...

19.06.2017

Повеќе

Новости

Јавен повик за учество во работни групи

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип во рамки на проектот...

18.05.2017

Повеќе

Донатори