• Заедно и тимски

    За подобро општество

    Фондација за развој на локалната заедница – Штип

    Повеќе

Проекти

Проекти

Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

Учеството на граѓаните во донесувањето на одлуки и вклученоста на...

15.01.2017

Повеќе

Проекти

Обучи се, добиј поддршка, вработи се!

„Обучи се, добиј поддршка, вработи се!“ е проект кој се стреми да направи...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Зајакнување на партиципативната демократија

„Зајакнување на партиципативната демократија“ е проект кој прави...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Институционална поддршка од Civica Mobilitas

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип има институционална...

07.04.2015

Повеќе

Проекти

Младинска банка

Младинска банка е концепт преку кој млади луѓе се вклучуваат во собирање на...

11.04.2014

Повеќе

Проекти

Регионална канцеларија на Национален младински совет на Македонија за Источен регион

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип од 2014 година е...

10.04.2014

Повеќе

Настани

Настани

Средба на тренери за кариерно советување

Во рамки на проектот „Обучи се, добиј поддршка, вработи се!“, на 27.03.2017...

27.03.2017

Повеќе

Настани

Регионален дебатен турнир – Пастрамагедон 2017

Дебатниот турнир „Пастрамагедон 2017“ се одржа на 11-ти и 12-ти јануари 2017...

12.01.2017

Повеќе

Настани

Работилница за уредување на парк

Работилница за уредување на паркот кај Кампус 2 ФРЛЗ Штип и УГД ги...

24.11.2016

Повеќе

АрхиваНастани

Граѓански буџетски форум во Општина Струмица

Целите на форумот се зголемување на учеството на граѓаните во процесот на...

18.11.2016

Повеќе

Донатори