• Заедно и тимски

    За подобро општество

    Фондација за развој на локалната заедница – Штип

    Повеќе

Проекти

Проекти

Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

Учеството на граѓаните во донесувањето на одлуки и вклученоста на...

15.01.2017

Повеќе

Проекти

Обучи се, добиј поддршка, вработи се!

„Обучи се, добиј поддршка, вработи се!“ е проект кој се стреми да направи...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Зајакнување на партиципативната демократија

„Зајакнување на партиципативната демократија“ е проект кој прави...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Институционална поддршка од Civica Mobilitas

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип има институционална...

07.04.2015

Повеќе

Проекти

Младинска банка

Младинска банка е концепт преку кој млади луѓе се вклучуваат во собирање на...

11.04.2014

Повеќе

Проекти

Регионална канцеларија на Национален младински совет на Македонија за Источен регион

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип од 2014 година е...

10.04.2014

Повеќе

Настани

Новости

Подготовка на методологија за доделување на средства на граѓанските организации во општина Карбинци

Во насока на подобрување на транспарентноста и отчетноста во трошењето...

17.02.2018

Повеќе

Новости

Пријава за граѓански организации за вклучување во програмата за обуки

  Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со...

19.12.2017

Повеќе

Новости

Повик за граѓански организации за учество во менторирање

Во рамките на проектот „Силни граѓански организации за позитивни...

15.09.2017

Повеќе

Новости

Завршна конференција – Зајакнување на партиципативната демократија

На 13.07.2017 година во х.Елит Плаза во Скопје се одржа Завршната конференција од...

14.07.2017

Повеќе

Донатори