•  Заедно и тимски

    За подобро општество

    Фондација за развој на локалната заедница – Штип

    Повеќе

Проекти

Проекти

Ефективен механизам за граѓанско учество

Квалитетот и ефективноста на локалните политики во голема мера зависат од...

01.03.2018

Повеќе

Проекти

Правна помош и поддршка за застапување и одржливост на локални граѓански организации

ЗА ПРОЕКТОТ Проектот „Правна помош и поддршка за застапување и одржливост...

16.01.2018

Повеќе

Проекти

Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

Учеството на граѓаните во донесувањето на одлуки и вклученоста на...

15.01.2017

Повеќе

Проекти

Обучи се, добиј поддршка, вработи се!

„Обучи се, добиј поддршка, вработи се!“ е проект кој се стреми да направи...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Зајакнување на партиципативната демократија

„Зајакнување на партиципативната демократија“ е проект кој прави...

15.12.2015

Повеќе

Проекти

Институционална поддршка од Civica Mobilitas

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип има институционална...

07.04.2015

Повеќе

Настани

Новости

Повик за прибирање понуди од хотели за реализација на обуки

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип со партнерите Македонско...

02.11.2018

Повеќе

Новости

Повик за избор на обучувачи

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип Ве поканува да доставите...

02.11.2018

Повеќе

НовостиФинансиска поддршка

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Правна...

15.10.2018

Повеќе

Новости

Листа на одобрени проекти „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

На  јавниот повик за доделување на финансиска поддршка на граѓански...

12.10.2018

Повеќе

Донатори